Atalarımızı Kirletmeyin

09:36:46 | 2022-09-22
Ali YILMAZ
Ali YILMAZ      [email protected]

ATALARIMIZI KİRLETMEYİN 

Evet İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde bir kendini bilmez çıkıp atalarımıza hakaret edip bunuda Atatürk'e mal etti. Oysa Atatürk gençliğe hitabesinde ne dedi. "Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet hatta hıyanet içinde bulunabilirler, hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleri ile Tevhid edebilirler millet fikri zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı işte bu ahval ve şeriat içinde dahi vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyetini korumaktır Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur"diyerek ülkeyi Türk gençliğine emanet etmiştir. Oradaki damarlarındaki asil kan derken kanı atalarımızın kanından olanlardan söz etmiştir. ( babası belirsizler bunu anlayamazlar). İktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet hatta ihanet içinde olabilirler derken de geçmışte değil ilerde yani bugün kendi menfaatleri uğruna terörle işbirliği içinde iktidara gelmeyi planlayanların ülkeye yapacakları ihaneti kast etmiştir. Aksi taktirde Atatürk bir Osmanlı subayıdır ve yeri dolmayacak bir komutan bir kurtarıcıdır. İnşallah Türk gençliği Atatürk'ün bu emanetine sahip çıkıp 2023 seçimlerinde kendi menfaatleri için gaflet dalalet hatta hıyanet içinde olanlara fırsat vermeyecektir. saygı ve sevgiler .

.
ETİKET :  

Tümü