Erdoğan ve Miçotakis arasında imzalanan 'Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi' metni yayımlandı

16:05:17 | 2023-12-07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacağı düşünülen toplantı olumlu bir şekilde sona erdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü öğleden sonra Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısında iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürme taahhüdünde bulunan ortak bir bildiri imzaladılar.

Söz konusu resmi deklarasyon Yunan basını tarafından yayımlandı.

Deklarasyonun tam metni aşağıdaki gibidir:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Hükümetlerini temsilen (müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır), 7 Aralık 2023 tarihinde Atina'da, iyi niyet ve işbirliği ruhu içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısına başkanlık etmişlerdir.

1. İki ülke hükümetleri arasında yenilenen işbirliği iradesini tanıyarak;

2. İki komşu ülke arasındaki bağların bölgenin refahını ve dinamizmini önemli ölçüde arttırma potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek;

3. Dostluk ve karşılıklı güven ortamında her iki toplumun yararı için ortaklaşa çalışmaya devam etme ihtiyacını vurgulayarak;

4. Mevcut kurumsal mekanizmalar aracılığıyla ikili ilişkileri yoğunlaştırma arayışında olarak;

5. İyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla, her iki Tarafın da mevcut ve gelecekteki zorluklar karşısında birbirlerinin hukuki pozisyonlarına halel getirmeksizin dayanışma ruhunu geliştireceklerinin altını çizerek;

6. Söz konusu olumlu atmosferi ve gündemi teşvik etmek amacıyla, her iki Tarafın da sonuç odaklı bir yaklaşımla her düzeyde ziyaret teatisini teşvik edeceğinin altını çizerek;

7. Birleşmiş Milletler Şartının temel amaçları ve uluslararası hukukun evrensel olarak kabul edilen ilkeleri arasında uluslararası barışın korunması ve devletler arasında dostane işbirliğinin yer aldığını hatırlatarak;

8. Dostane ilişkileri, karşılıklı saygıyı, barış içinde bir arada yaşamayı ve anlayışı teşvik etmeye ve aralarındaki her türlü anlaşmazlığı barışçıl yollarla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye kararlı olarak;

9. Çatışmalı durumlardan ve potansiyel tırmanmadan kaçınmaya özellikle vurgu yaparak, ikili ilişkilerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi için her düzeyde etkili iletişim kanallarının ve mekanizmalarının öneminin altını çizerek;

10. Her iki taraf da ilişkilerine ekonomik işbirliğini arttırmak ve halklar arası bağları derinleştirmek, böylece iki komşu halkın refahına ve barış içinde bir arada yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla yaklaşacaklarını vurgulayarak, ayrıca bu amaçla, Ortak Eylem Planı aracılığıyla ekonomik ve ticari konularda pozitif gündemin teşvik edilmesinde kaydedilen önemli ilerlemeyi göz önünde bulundurarak, iki tarafın ilave işbirliği konularını araştıracaklarını belirterek;

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

1. Taraflar, aşağıdaki hususlar temelinde sürekli, yapıcı ve anlamlı istişarelerde bulunmayı kabul ederler:

(a) Siyasi Diyalog:

-Karşılıklı ilgi alanına giren konularda,

-Keşif/İstişari görüşmeler;

(b) Geliştirilmiş Ortak Eylem Planı kapsamında, iş-ekonomi, turizm, ulaştırma, enerji, inovasyon, bilim ve teknoloji, tarım, çevre koruma, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve spor alanlarında veya ortaklaşa kararlaştırılacak diğer alanlarda ortak çıkarlara yönelik tedbirleri içeren, önemli ve somut çıktılar elde etmek, gündemi yapılandırılmış bir şekilde düzenlemek ve yeni maddelerle sürekli güncellemek amacıyla olumlu gündem;

(c) Haksız gerginlik kaynaklarının ve bunlara ilişkin risklerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacak askeri alandaki tedbirleri de içeren güven artırıcı önlemler;

2. Taraflar, bu Deklarasyonun lafzını ve ruhunu zayıflatacak veya itibarsızlaştıracak veya bölgelerinde barış ve istikrarın korunmasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden kaçınmayı taahhüt ederler.

3. Taraflar, aralarında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı, aralarında doğrudan istişareler yoluyla veya Birleşmiş Milletler Şartı'nda öngörülen diğer yollarla dostane bir şekilde çözmek için çaba göstereceklerdir.

Bu deklarasyon, uluslararası hukuk uyarınca Taraflar için bağlayıcı bir uluslararası anlaşma teşkil etmez. Bu deklarasyonun hiçbir hükmü taraflar için yasal haklar veya yükümlülükler yarattığı şeklinde yorumlanamaz.

Atina'da, 7 Aralık 2023 tarihinde, Yunanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere düzenlenmiştir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.
ETİKET :   #Erdoğan #Yunanistan #Miçotakis

Tümü